Email: melodypreschool@163.com

Tel: 00 (86) 21 6474 3119 (Huashan)

Tel: 00 (86) 21 6438 7603 (Xinguo)

Tel: 00 (86) 21 6115 9881 (Hongqiao)

联系我们

Melody Jiezhou Art &

International Preschool

Xuhui Campus (Huashan)

905 Huashan Road, Villa 1.

Close to Fuxing Xi Road

SHANGHAI

 

Hongqiao Campus 

288 Chengjiaqiao Road,

Tower B, 1st floor.

Close to Yan'an Xi Road

SHANGHAI

 

Xuhui Campus

(XinGuo)

Lane 89 XingGuo Road, House 91

Close to Huashan Road

SHANGHAI

 

© 2016 by Melody Jiezhou Art & International Preschool

SHANGHAI -CHINA